1. Firmy
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Bydgoszcz

" Abacor" Przedsiębiorstwo Prywatne Pracownia Projektowa

Letniskowa 21
Bydgoszcz

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-06-1993

Zakres działalności (PKD)

41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
68.10.Z- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
71.11.Z- działalność w zakresie architektury
71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B- pozostałe badania i analizy techniczne

Opinie o: " Abacor" Przedsiębiorstwo Prywatne Pracownia Projektowa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.