Jędrzejowska 9
Chęciny

Informacje podstawowe

NIP: 9590351589
REGON: 380607615
Data rejestracji: 27-06-2018

Zakres działalności (PKD)

41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opinie o Cito Building

Dodaj opinię
Damian
1/5
Totalny Debil na niczym Piotr Piotrowski nie Płaci jest totalnym Debilem niezna się na niczym nie umie nic debil konkretny