43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

  • rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.