46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.