47.22.Z - sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną mięsa i wyrobów z mięsa, włączając drób.