Batorego 62
Góra Kalwaria

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-10-1996

Zakres działalności (PKD)

49.41.Z- transport drogowy towarów
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
52.10.B- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.29.C- działalność pozostałych agencji transportowych
55.10.Z- hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: 2 m

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.