Mszczonowska 49
Janki

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 11-02-2019

Zakres działalności (PKD)

47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
18.12.Z- pozostałe drukowanie
18.14.Z- introligatorstwo i podobne usługi
46.90.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
58.19.Z- pozostała działalność wydawnicza
63.12.Z- działalność portali internetowych
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z- działalność fotograficzna
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: Epikpage

Dodaj opinię
Flądra
1/5
09-09-2020 08:58
Tragiczna jakość zakładek wydruku, obsługa parszywa
Magdalena Wardecha
1/5
09-09-2020 09:01
Magnesy nadają się po tygodniu do wyrzucenia, zero kontaktu, firma krzak