1. Firmy
  2. Kujawsko-Pomorskie

" - Serwis " Kotły, Kominy, Filtry

Wiaduktowa 12
Nowa Wieś Wielka

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 02-01-2008

Zakres działalności (PKD)

25.21.Z- produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
16.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
25.11.Z- produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.62.Z- obróbka mechaniczna elementów metalowych
32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.19.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opinie o: " - Serwis " Kotły, Kominy, Filtry

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.