Mieszka I 3
Jędrzejów

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-08-2009

Zakres działalności (PKD)

47.81.Z- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
01.19.Z- pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.Z- uprawa winogron
01.29.Z- uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z- rozmnażanie roślin
01.49.Z- chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.61.Z- działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
03.22.Z- chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
46.22.Z- sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z- sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.41.Z- sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Opinie o: 3xn

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.