1. Firmy
  2. Wielkopolskie

Elektro - Pat

Osiedlowa 19
Jezierzyce Kościelne

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-08-2008

Zakres działalności (PKD)

43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.43.Z- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.51.Z- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.54.Z- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
62.03.Z- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
80.20.Z- działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
95.11.Z- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opinie o: Elektro - Pat

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.