1. Firmy
  2. Zachodniopomorskie

" Aquarius" Firma Handlowo - Usługowa Export- Import

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 10-07-2002

Zakres działalności (PKD)

49.41.Z- transport drogowy towarów
08.11.Z- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z- wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.13.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.73.Z- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.77.Z- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Opinie o: " Aquarius" Firma Handlowo - Usługowa Export- Import

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.