1. Firmy
  2. Podkarpackie

'doradztwo Ubezpieczeniowo-Finansowe"

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-06-2005

Zakres działalności (PKD)

66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
46.18.Z- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
66.29.Z- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
82.99.Z- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: 'doradztwo Ubezpieczeniowo-Finansowe"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.