Wilanowska 83A
Brześce

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 05-06-1995

Zakres działalności (PKD)

46.90.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
62.03.Z- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
33.13.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
85.51.Z- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
68.10.Z- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.31.Z- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opinie o: Firma

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.