42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
  • obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu

oraz

  • podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
  • podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,
  •  zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.