59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów

Podklasa ta obejmuje:

  • projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
  • działalność klubów filmowych.