K. C. Norwida 26
Malbork

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-10-2021

Zakres działalności (PKD)

43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie o: !

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.