1. Firmy
  2. Pomorskie
  3. Puck

"Skojan" Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe

Kasztanowa 23
Żelistrzewo

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 20-11-1976

Zakres działalności (PKD)

49.39.Z- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
25.62.Z- obróbka mechaniczna elementów metalowych
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.17.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z- zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opinie o: "Skojan" Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.