1. Firmy
  2. Dolnośląskie
  3. Lubań

"Kaj-Tel" - Usługi Techniczne i Elektryczne

7 Dywizji 13
Lubań

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 07-04-1997

Zakres działalności (PKD)

43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z- transport drogowy towarów
71.20.B- pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
80.20.Z- działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Opinie o: "Kaj-Tel" - Usługi Techniczne i Elektryczne

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.