Bakaliowa 27
Dyminy

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 02-02-2007

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
23.61.Z- produkcja wyrobów budowlanych z betonu
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
49.41.Z- transport drogowy towarów
69.20.Z- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opinie o: interprobud

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.