Rusałka 16
Lublin

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 13-07-2017

Zakres działalności (PKD)

62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
58.29.Z- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.12.Z- działalność portali internetowych
70.21.Z- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
78.10.Z- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.11.Z- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Opinie o: ! k

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.