1. Firmy
  2. Łódzkie

Solo Pizzeria

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 02-08-1982

Zakres działalności (PKD)

56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B- ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
77.40.Z- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.90.C- pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z- pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie o: Solo Pizzeria

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.