1. Firmy
  2. Łódzkie
  3. Radomsko

"Geco" Firma Handlowo Usługowa

Ciepła 57
Radomsko

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 10-05-2000

Zakres działalności (PKD)

74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.19.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
46.14.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
68.10.Z- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B- pozostałe badania i analizy techniczne
73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznej

Opinie o: "Geco" Firma Handlowo Usługowa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.