Kolumny 548
Łódź

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 05-11-2004

Zakres działalności (PKD)

55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
46.18.Z- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.42.Z- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.51.Z- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.41.Z- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z- wydawanie książek
61.10.Z- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Opinie o: ; Movicom

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.