1. Firmy
  2. Dolnośląskie
  3. Wrocław

'"Akam" Firma Handlowo-Usługowa

Litewska 34
Wrocław

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 26-08-2002

Zakres działalności (PKD)

46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
02.40.Z- działalność usługowa związana z leśnictwem
17.21.Z- produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
18.12.Z- pozostałe drukowanie
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z- reprodukcja zapisanych nośników informacji
22.23.Z- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej

Opinie o: '"Akam" Firma Handlowo-Usługowa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.