1. Firmy
  2. Śląskie

'"Tycjan" Hotel, Restauracja w Spadku

Plac Wolości 7
Milówka

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 08-04-2020

Zakres działalności (PKD)

55.10.Z- hotele i podobne obiekty zakwaterowania
47.81.Z- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B- ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów

Opinie o: '"Tycjan" Hotel, Restauracja w Spadku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.