1. Firmy
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Elbląg

'torty Robione Nocą"

Wiślicka 39
Elbląg

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-03-2020

Zakres działalności (PKD)

47.11.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
10.32.Z- produkcja soków z owoców i warzyw
10.52.Z- produkcja lodów
10.72.Z- produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.82.Z- produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.85.Z- wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89.Z- produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
13.95.Z- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
20.41.Z- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
32.13.Z- produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B- ruchome placówki gastronomiczne

Opinie o: 'torty Robione Nocą"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.