Adama Mickiewicza 18 lok. 43
Staszów

Informacje podstawowe

NIP: 866-17-40-815
REGON: 382900242
Data rejestracji: 01-04-2019

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad.
42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę.
43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych.
43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
43.31.Z - tynkowanie.
43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej.
43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

Opinie o Dorbud

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.