Informacje podstawowe

Data rejestracji: 05-11-2007

Zakres działalności (PKD)

41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
77.12.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B- pozostałe badania i analizy techniczne
43.31.Z- tynkowanie
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
71.11.Z- działalność w zakresie architektury
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
46.73.Z- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opinie o: 'avante'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.