1. Firmy
  2. Podkarpackie

– Usługi Budowlane

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-06-2005

Zakres działalności (PKD)

41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.31.Z- tynkowanie
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
49.41.Z- transport drogowy towarów
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie o: – Usługi Budowlane

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.